L’escola, llum de llibertat, en una exposició.

01.03.23 al 30.04.23

Com una aportació més a la recuperació de la memòria històrica, l’exposició, vol destacar la importància dels museus com a dipositaris d’un llegat històric que ens és comú. 

La reforma de l’ensenyament és una de les més importants que afrontarà el nou govern de la República. L’objectiu era la creació d’una escola pública, unificada, laica, obligatòria, mixta, fonamentada en els valors de la solidaritat. Un estat autènticament democràtic necessitava un poble instruït.

L’Estatut de 1932 reconeixia a la Generalitat el dret de crear les seves escoles finançades amb els seus propis recursos i es va concebre un pla d’ensenyament que es pot considerar un dels més progressistes i innovadors de l’època. El 27 de juliol de 1936 es va crear el Comitè de l’Escola Nova Unificada (CENU), que havia de garantir que tothom, home o dona, pogués arribar a cursar el nivell màxim d’estudis en funció únicament de la seva capacitat.

Per a fer-ho possible es va dignificar la figura del mestre, amb una bona formació i retribució. També es va projectar la creació de milers d’escoles per donar resposta a un dèficit històric, encara que moltes no es van arribar a fer mai, tant pels problemes de pressupost com per culpa de la guerra. Tot i això, la tasca d’escolarització i alfabetització va ser ingent.

La derrota de la República va acabar amb tot aquest ambiciós projecte de formació d’una ciutadania lliure. El franquisme eliminarà el conjunt d’aquesta obra educativa i imposarà els principis del nacionalcatolicisme.

Gratuït                          

Organització: Museu de Sant Boi i Diputació

Lloc: Museu de Sant Boi

Consulteu horaris del Museu