Refugium. El dret de les persones refugiades

29.09.22 al 29.10.22

Refugim és paraula llatina d’on prové refugi. Etimològicament fa referència a fugir a un lloc segur. Però realment les persones refugiades viuen en seguretat? Seguretat legal, laboral, personal? Qui accedeix a la protecció internacional? Qui en queda exclòs? Què suposa? Com ens afecta? El reconeixement del dret d’asil és feble i es troba en risc davant unes polítiques que primen la securitització de les fronteres i els interessos propis. Millions de persones es troben en trànsit estancades en camps, sense horitzó de futur. El refugi és un concepte global que ens obliga a replantejar el model de societat que construïm.

Entendre la diversitat com un valor positiu i la defensa dels drets humans és un dels pilars del CCCA. Aquesta exposició vol podar l’accent en l’acció solidària que l’Ajuntament de Sant Boi du a terme conjuntament amb l’Agència Catalana d’Ajuda al Refugiat.
Posant especialment en valor les diferents accions performàtiques que ha dut a terme al CCCA en el marc del Dia Internacional de les Persones Refugiades (20 de juny) des de fa cinc anys en diàleg amb diferents artistes locals i nacionals.

Gratuïta

Organització: Ajuntament de Sant Boi

Lloc: CCCA Can Castells Centre d’Art